Lygrys del arte

Miasto – podstawowa jednostka osadnicza, administracyjna, kulturotwórcza, funkcjonuje jako indykator przemian zachodzących we wszystkich sferach życia. Od zmieniających się ustrojów, po style w architekturze, rozwój komunikacyjny i technologiczny, miasto reaguje na to wszystko w sposób specyficzny dla danego regionu i kultury, ale reaguje zawsze. Musi dostosowywać się do zastanych okoliczności, bo to warunkuje jego przetrwanie (miasto jako organizm?), ale też umożliwia progres. Świadomość potrzeby zmian, swego rodzaju elastyczności, jest kluczowa w rozumieniu współczesnego miasta, kiedy wszystko dzieje się jeszcze szybciej, a ludzie nudzą się w mgnieniu oka. Już nie Witruwiańska firmitas jest w cenie, a doganianie rzeczywistości – pantha rei, wszystko płynie, ale tym razem w zawrotnym tempie.

Continue reading “Lygrys del arte”

Lygrys del arte

Książę i żebrak

28

„Architecture isn’t just about creating new buildings, sometimes it’s about retuning what’s already there.” („Architektura to nie tylko projektowanie nowych budynków, czasem chodzi o podrasowanie czegoś, co już dawno istnieje.”) John Pawson

Budynki, jak i wszystko inne, po pewnym czasie ulegają przeterminowaniu. Może się to stać w spektakularnie organiczny sposób, gdy pleśń i grzyb pochłaniają wytwór ludzkiej ręki, ale może też być też o wiele mniej poetycko, kiedy po prostu zabraknie kasy. Albo chęci. Albo jednego i drugiego. Pojawia się problem, którego skala przewyższa dylemat czy zielonkawy serek należy już wyrzucić do śmieci.

Continue reading “Książę i żebrak”

Książę i żebrak