Wersja testowa

36

Ostatnie lata nieustannego rozwoju nauczyły nas, że wielu rzeczy po prostu nie da się przewidzieć. Trwałość funkcjonalną czy estetyczną budynku mierzy się już nie w dekadach czy wiekach a kilkuletnich okresach, żeby zminimalizować koszty ewentualnej porażki. Nowe strategie projektowania i planowania są na etapie testów – muszą sprostać wszelkim potrzebom tu i teraz, a w razie ich zmiany łatwo się zdematerializować lub przekształcić. Przykładem, którego rozwój warto śledzić jest Marineterrein w Amsterdamie.

Marineterrein to wschodnia część centrum Amsterdamu, która przez 360 lat była w posiadaniu holenderskiej marynarki, a obecnie stopniowo przekształca się w znaczącą dzielnicę miasta. Ten obszar jest w założeniu miejscem gdzie przedsiębiorcy, naukowcy i mieszkańcy mają możliwość spotkania się, integracji i wspólnej pracy nad innowacyjnymi projektami oraz strefą sztuki, start-upów i festiwali. Jednym słowem nowoczesny, innowacyjny dystrykt, atrakcyjny dla młodych ludzi i zlokalizowany w historycznej tkance.

Historia tego obszaru jest nierozerwalnie związana z działalnością wojskową i portową, która podupadła na początku XXI wieku i w 2013 roku konieczna była rewitalizacja. Doświadczenia z miejsc takich jak chociażby opisywane wcześniej Bloemkoolwijk nauczyły Holendrów ostrożności w projektowaniu na dużą skalę i z dużym wyprzedzeniem. Wybrano strategię stopniowego planowania, bez z góry założonego ostatecznego celu czy planu funkcjonalnego. To innowacyjne podejście zostało usankcjonowane prawnie, a za jego wypełnienie odpowiada Bureau Marineterrein Amsterdam. Taka strategia posiada wiele zalet: występuje mniejsze finansowe ryzyko, krótsze etapy łatwiej poddać korekcie i kosztują mniej niż master plan, z upływem czasu widać pozytywne i negatywne skutki zastosowanych rozwiązań i można je skorygować przed kolejną rozbudową. Daje ona również możliwość na kooperację projektową z właścicielami obiektów, inwestorami i samymi użytkownikami (oddolną inicjatywę) co może ostatecznie dać o wiele lepsze skutki. Pierwsza faza została zakończona w 2015 roku.

Nowa tożsamość rewitalizowanego Marineterrein ma być oparta na ekonomicznych i społecznych wartościach takich jak zrównoważony rozwój, integracja z miastem czy międzynarodowa współpraca. One również będą ewoluować wraz z czasem, żeby dać holenderskiemu rządowi szansę na ocenę rezultatów i ich efektywności oraz decyzję jak będzie wyglądać kolejny krok, następna część założenia. Cała strategia bazuje na 3 podstawowych filarach: innowacji – ciekawości, chęci odkrywania, łączności – powiązaniu kontaktów, wiedzy i dostępnych środków, i koncentracji na zadaniu.

Kolejna faza została zakończona w styczniu 2016 roku i ona również przebiegała zgodnie z postawionymi założeniami maksymalnego zaawansowania poszczególnych etapów bez zaplanowanego z góry ostatecznego rezultatu. Jej głównym osiągnięciem było połączenie komunikacyjne z Central Station. Trzecia faza (lipiec 2016) to przebudowa obiektów militarnych, a czwarta, przewidziana na 2018 rok, wciąż jeszcze jest na etapie planów.

Już teraz, chociaż cały proces nie jest jeszcze zakończony, widać wiele kulturalnych, technologicznych i socjologicznych inicjatyw. Powstają nowe restauracje, organizowane jest zwiedzanie, Circular City Exhibition i kampania reklamowa na szeroką skalę. Nawet tak krótko po otwarciu Marineterrein stała się popularna wśród turystów i mieszkańców miasta i zaczęła realizować przyjęty program kooperacji i innowacji.

Mimo ewidentnych zalet przyjęta strategia jest rozwiązaniem odważnym – poleganie na oddolnej inicjatywie zawsze wiąże się z ryzykiem zbyt małego zaangażowania i koniecznością zrewidowania pięknych idei. Brak z góry określonego, choćby ogólnie, celu może łatwo sprowadzić na manowce. Pewnie można wymieniać jeszcze wiele niedociągnięć, ale innowacyjności nie można tutaj odmówić. Zmieniające się trendy, władze i projektanci mogą być ciekawą mieszanką i w efekcie nadać całemu założeniu oczekiwaną różnorodność.

Próba znalezienia remedium na bez przerwy zmieniające się wymagania jest warta każdej ceny – nie możemy ciągle stać w miejscu i walić głową w mur.

MAT_1024_luchtfoto


oficjalna strona: Marineterrein Amsterdam

Wersja testowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *